Firma LIMEX-TECHNIK s.r.o. pracuje jako výhradní zastoupení níže uvedených zahraničních firem v Česku a na Slovensku.

Firma Datacolor zajišťuje pro své spektrofotometry dodávky a vývoj potřebného softwarového vybavení.


Datacolor TOOLS

Moderní, obsáhlý a jednoduše obsluhovatelný software pro kontrolu kvality barvy pro použití v oblastech textil, barvy a laky, pigmenty, tiskové barvy, plastické hmoty, kosmetika, papír, automotiv a jiné.
Umožňuje uživateli informace o barvě analyzovat a barvy vizualizovat. To představuje moderní, komfortní a flexibilní využití s vysokou procesní přesností a velkou produktivitou. Datacolor TOOLS pomáhá uživateli rychle dokumentovat kvalitu barvy k tomu přizpůsobenými obrazovkovými formuláři a zajistit inteligentní management dat pro globální komunikaci řetězce dodavatelů.

Prospekt - Datacolor TOOLS
Datacolor TOOLS - Technické údaje

 

Datacolor MATCH TEXTILE

Nejnovější receptovací software, který byl vytvořen speciálně pro potřeby bareven v textilním průmyslu. Je uživatelsky příjemný a díky svým jedinečným funkcím poskytuje ideální řešení receptovatelských problémů. Výrazně zvyšuje přesnost kalkulace receptu a urychluje cestu k jeho dosažení. Každý barevný tón může být vypočítán pro libovolné substráty a jejich směsi. Jak barevny pracující s vytahovacím procesem, tak barevny pracující s kontinuálními procesy barvení mohou rychle a přesně zhotovit své recepty při mimořádně nízkých nákladech.
Datacolor MATCH TEXTILE v sobě zahrnuje program kontroly barevnosti DC TOOLS.

Prospekt - Datacolor MatchTextile
Datacolor MatchTextile - Přídavné funkce

 

Datacolor TICKET 

Opční software doplňující Datacolor Match Textile. Nabízí komletní řešení pro barevny od zajištění kvality přes laboratorní receptování až k výrobnímu receptu a správě partií. Na jedno kliknutí tlačítka proměníte váš laboratorní předpis do výrobního lístku/postupu pro výrobu.

 

 

Datacolor MATCH PIGMENT 

Nejnovější, přesný a výkonný software pro receptování barvy ve výrobě laků, pigmentů, plastických materiálů, kůže, automotive, kosmetiky a v dalších oblastech. Unikátní podprogram SMART MATCH umožňuje získat až 80 receptur barvy již v prvním receptování. Datacolor MATCH PIGMENT poskytuje výkonné nástroje pro optimalizaci tvorby receptury z hlediska nákladů a kvality, zvyšuje významně produktivitu a šetří čas i peníze jak v laboratoři, tak ve výrobě.
Datacolor MATCH PIGMENT v sobě zahrnuje program kontroly barevnosti Datacolor TOOLS.

Prospekt - Datacolor MatchPigment

“Naše firemní filozofie: Naše jednání určují naši zákazníci, protože jen jejich spokojenost a jejich úspěch s produkty, které jsme jim dodali, zajišťují úspěch náš a námi reprezentovaných firem.”