Firma LIMEX-TECHNIK s.r.o. pracuje jako výhradní zastoupení níže uvedených zahraničních firem v Česku a na Slovensku.

Meech Energy Saving Air Amplifiers použité pro odfuk sáčků bramborových chipsů ve firmě Walkers

Cena stlačeného vzduchu je klíčová nákladová položka řady průmyslových i jiných firem. Proč je tak zásadní a z čeho se skládá?

Důvodem pro velké rozšíření pneumatických systémů je jejich bezpečnost, spolehlivost, snadná údržba a také relativně nízké investiční náklady. Ty tvoří přibližně jen 5 % z celkové ceny pořízení a provozu kompresoru po dobu 10 let.

O něco vyšší jsou náklady na servis, které se udávají na úrovni 15 %. Zbylých 80 % z ceny stlačeného vzduchu tvoří elektrická energie. Důvodem pro vysoké náklady je zejména nutnost několikanásobné přeměny různých druhů energie na jiné.

Pro pohon pneumatických systémů používáme elektrickou energii, tu přeměníme v elektromotoru na mechanickou, kterou přeměníme na tlakovou a tu zase zpět na mechanickou. Už na první pohled vám musí být jasné, že jde o poměrně komplikovaný proces, při kterém vznikají velké ztráty. 

 Ukažme si výpočet ceny energie pro výrobu stlačeného vzduchu na konkrétním případě.

Průtok:            Q = 750 m3/hod FAD (Free Air Delivery)

Cena:              C = 0,5 Kč/ m3 při tlaku 7 bar

Čas:                t = 8 760 hod/rok (nepřetržitý provoz)

Ztráty:             fw = 30 % (odhadnutý faktor ztráty)

Q × C × t = 750 × 0,5 × 8 760 = 3 285 000 Kč / rok

 K tomu přičtěme ztráty:

fw x 3 285 000 Kč = 985 500 Kč / rok.

Celkové náklady na energie v případě tohoto pneumatického systému činí 4 270 500 Kč / rok.

Tento výpočet je stanoven pro teplotu okolního vzduchu 20°C. Pokud bychom ji snížili na 0°C, klesne průtok stlačeného vzduchu (FAD) o 8 %. Tento pokles musíme kompenzovat vyšším výkonem kompresoru, čímž nám stoupnou celkové náklady o dalších 341 640 Kč / rok.

Výše uvedené vyčíslení je obecné a orientační a s charakterem provozu se mění. Vztahuje se čistě na přímé náklady za elektrickou energii pro provoz pneumatického systému. Nezahrnuje další přímé náklady na údržby, odpisy pořizovací ceny ani nepřímé náklady způsobené odstávkami ve výrobě při výpadcích kompresoru nebo snížení ceny výrobků zapříčiněné jejich poškozením nekvalitním stlačeným vzduchem.

Optimalizace nákladů na provoz pneumatických systémů je důležitá pro každý ekonomicky zdravý podnik. Jde o problematiku relativně širokou vyžadující dlouholeté zkušenosti.

Právě pro ekonomizaci nákladů nabízí společnost Meech International speciální řadu svých produktů Meech Energy Saving Meech Vortex Cooling. Vzduchové nože, trysky a zesilovače vzduchového proudu ušetří až 70 % nákladů na stlačený vzduch a zvýšení výkonu. Řada produktů Meech Vortex Cooling je založena na vortexové / vírové trubici, která produkuje proud silně studeného vzduchu. Tento studený vzduch se používá zejména k bodovému chlazení či chalzení skříňových objektů (dokáže ušetřit až 40% nákladů v horizontu 10 let v porovnání se srovnatelným chlazením). 

Více čtěte zde: Technologie pro stlačený vzduch

Díky odborníkům v řadách AIR Consult CZ s.r.o. a moderních měřících přístrojů vám pomůžeme navrhnout efektivní pneumatický systém, nebo přesně spočítat reálné náklady na provoz toho vašeho. Snižte své náklady na stlačený vzduch. Ozvěte se, rádi vám poradíme, jak na to.

Za povolení sdílet tento článek bychom velmi rádi poděkovali společnosti AIR Consult CZ s.r.o., která je autorem více jak 90 % tohoto článku. www.airconsult.cz

 

“Naše firemní filozofie: Naše jednání určují naši zákazníci, protože jen jejich spokojenost a jejich úspěch s produkty, které jsme jim dodali, zajišťují úspěch náš a námi reprezentovaných firem.”