Firma LIMEX-TECHNIK s.r.o. pracuje jako výhradní zastoupení níže uvedených zahraničních firem v Česku a na Slovensku.

Plastové lahve

I přestože se jedná o jeden z nejobyčejnějších jevů, se kterým se často setkáváme, (kdo by neznal známý trik se třením nafukovacího balónku a jeho následné přichycení na stěnu?), je překvapivé, do jaké míry může statický náboj ovlivnit chod výrobních zařízení v různých  průmyslových odvětvích,zejména v plastikářském, zpracovatelském a potravinářském průmyslu.

A co vše může statická elektřina ovlivnit?

To se liší na základě několika faktorů, např. relativní vlhkosti, rychlosti strojů či použitých materiálech. Pokud patříte mezi výrobce produktů ze syntetických materiálů, jako polyetylen, polypropylen nebo polystyren, jsou rizika potíží se statickým nábojem značně vyšší. K tomu připočtěte zvýšené riziko možných škod ve výrobě a zranění pracovníků, jako důsledek elektrických výbojů/jisker ve výbušných prostředích. Potřeba eliminace statického náboje je rázem problém s nejvyšší prioritou. Znečištění povrchu může snížit kvalitu lakovaných a leštěných výrobků, zvýšit zmetkovitost ve farmaceutickém a automobilovém průmyslu, kde je kvalita na prvním místě.

Například v potravinářském průmyslu je potřeba eliminace statického náboje nejvýznamnější na linkách vyrábějících plastové lahve. Plast je obvykle roztaven pro vstřikování (injection-moulding) či vyfukování tvaru láhve. Nicméně oba tyto postupy generují velké množství statického náboje, zejména ve fázi chlazení. Asi vás v této chvíli napadne, že nejhorší, co se může stát je, že dostanete od takto nabité láhve elektrický šok. Důsledky jsou ovšem mnohem složitější. Plastové lahve nabité silným elektrickým nábojem se mohou k sobě „přilepit“ a blokovat nebo i úplně zastavit výrobní linku. Navíc budou náchylné k přitahování prachových částic, způsobovat potíže s lepením etiket nebo dokonce způsobovat  znečištění vnitřku lahví během jejich skladování.

Další možný nepříznivý jev, který se často vyskytuje ve spojení se statickým nábojem je tak zvaný „bateriový efekt“. Statický náboj na povrchu dopravníkových pásů může např. způsobit vypadávání plastových lahví z pásu. Lahve jsou následně, pokud jejich kvalita neodpovídá požadavkům, shromažďovány ve sběrných kontejnerech. Při postupném hromadění výlisků v kontejnerech se statický náboj akumuluje a vzniká tzv. bateriový efekt, který způsobuje přitahování nežádoucích částic, ale i možné nebezpečí elektrického úderu/šoku obslužnému personálu. 

Tyto příklady ukazují, že statický náboj je třeba eliminovat/ řídit, aby bylo možné dodržet požadované standardy bezpečnosti práce, produktivitu a ziskovost.

Pokud se potýkáte s problémy se statickým nábojem, kontaktujte nás pomocí údajů níže. 

“Naše firemní filozofie: Naše jednání určují naši zákazníci, protože jen jejich spokojenost a jejich úspěch s produkty, které jsme jim dodali, zajišťují úspěch náš a námi reprezentovaných firem.”