Firma LIMEX-TECHNIK s.r.o. pracuje jako výhradní zastoupení níže uvedených zahraničních firem v Česku a na Slovensku.

Datacolor 200R

Managementem barev se rozumí měření barev, receptování, správa barevných dat a komunikace o barvě.

Vědecké řešení managementu barvy pomáhá výrobcům dodávat trvale stálou, jednotnou barvu výrobku, kterou si zákazníci spojují s jeho vysokou kvalitou. Výrobci šetří čas a finance tím, že zlepšují komunikaci barevných dat mezi všemi účastníky výrobního procesu. Níže se dočtete základy toho, co potřebujete vědět, abyste si vybrali správné a optimální řešení managementu barev.

Proč je měření barvy tak obtížné?

Osobní pocit

Vizuální kontrola barvy – např. porovnání se vzornicovou kartou – je jednoduchá, ale nepřesná metoda. Jednotliví lidé vidí a popisují barvy různě. Někteří vnímají barevné kombinace, které jiní nevidí, a to i za stejných světelných podmínek. Navíc, fyzické vlastnosti objektu jako je lesk, tvar a textura mohou zásadně ovlivnit vnímání barvy.

Standardní odchylka

Jednotnost barvy je vždy spojována s vysokou kvalitou. Nicméně různá průmyslová odvětví a různé produkty mají různé tolerance v barevné odchylce. Například barevná odchylka, akceptovatelná u dětské hračky, může být absolutně nepřípustná ve výrobě automobilů, luxusního zboží (kožené kabelky) nebo pro značky věhlasných designérů.

Proč na tom záleží?

Zákazníkův vjem

Pokud není barva vašeho výrobku stálá, budou vaše značka a vaše výrobky působit na zákazníky jako podřadné a budete brání jako výrobce levných produktů. Pokud je kvalita to, na čem Vám i Vašim zákazníkům záleží, je pro vás důležité najít správný postup pro trvalou, přesnou, opakovatelnost dané barvy produktu. 

Komunikace o barvě

Jak výše zmíněno, každý vnímá danou barvu jinak. Kde jeden vidí dokonalou shodu barev, může druhý vidět jejich odlišnost. Právě proto je důležité standardizovat popis barev. Jakékoliv nedorozumění v komunikaci o barvě vede ke zbytečným výrobním prodlevám, zmetkovitosti a různým dalším, často finančně náročným, problémům.

Jaká jsou současná řešení managementu barvy?

V dnešní době pomáhá designerům a výrobcům celá řada nástrojů, které přesně měří, zobrazují a analyzují barvu. Tyto nástroje zahrnují jak hardwarové, tak softwarové komponenty. Hardware je používaný pro měření a může být, buď stabilní/stolní, nebo přenosný (spektrofotometry). Software (včetně Datacolor MatchPigment) poskytuje vizuální zobrazení naměřených dat a rovněž možnost jejich komunikace.

Matematické model barevnosti CIELAB je nejrozšířenější a nejvíce používaný. Poskytuje objektivní prostředek k přesnému datovém popisu barev. Nicméně je třeba brát v úvahu a zohledňovat také subjektivní požadavky subjektů v jednotlivých průmyslových odvětví a jednotlivých výrobků.

Správný management barev musí být intuitivní při používání a navržený podle specifických nároků konkrétního uživatele – vaší společnosti. Jeho zavedení přinese zlepšení přesnosti a efektivity měření barvy, zajistí úsporu nákladů a zvýšení kvality výrobků. 

Pokud chcete vylepšit svůj management barev, kontaktujte nás pomocí údajů níže.

Navrhneme vám optimální hardwarové i softwarové řešení firmy Datacolor – světově vedoucího dodavatele v dané oblasti. 

 

“Naše firemní filozofie: Naše jednání určují naši zákazníci, protože jen jejich spokojenost a jejich úspěch s produkty, které jsme jim dodali, zajišťují úspěch náš a námi reprezentovaných firem.”