Firma LIMEX-TECHNIK s.r.o. pracuje jako výhradní zastoupení níže uvedených zahraničních firem v Česku a na Slovensku.

Ochrana před výbojem elektrostatického náboje (ESD*) a kontaminací na navíječích s přítlačnými válci

Problém 

Během odvíjení a navíjení pásu vzniká velmi silný statický náboj. Zpracovatelům i jejich zákazníkům může statický náboj způsobit celou řadu problémů, jako jsou:  

Přitahování prachových částic

Stížnosti zákazníků na kvalitu finálního produktu

Šoky/údery obsluhy spojené se zdravotními a bezpečnostními riziky

Snížení kvality výrobků, poškození struktury jeho vrchní vrstvy (nátěrové, povlakové, potiskované, bezpečnostní, aj.)  

Snížení kvality navíjených pásů i samotných navíjených rolí – vychýlené okraje mohou být poničeny 

 

Řešení 

Nejefektivnějším řešením je použít AC ionizační tyče Meech 915, instalované podle obrázku. 

Umístěním ionizační tyče 915 na odvíjenou stranu bude zajištěna eliminace statického náboje. 

Nicméně v závislosti na směru navíjení se mění i vlastnosti neutralizace/eliminace: v případě  navíjení po směru hodinových ručiček je náboj eliminován na obou stranách, kdežto při navíjení proti směru hodinových ručiček bude eliminován náboj pouze na jedné straně. Důsledkem toho může na druhé straně zůstat malý zbytkový náboj.

Stáhnout v PDF

“Naše firemní filozofie: Naše jednání určují naši zákazníci, protože jen jejich spokojenost a jejich úspěch s produkty, které jsme jim dodali, zajišťují úspěch náš a námi reprezentovaných firem.”