Firma LIMEX-TECHNIK s.r.o. pracuje jako výhradní zastoupení níže uvedených zahraničních firem v Česku a na Slovensku.

Pro všechny přístroje Datacolor dodané českým a slovenským zákazníkům zajišťujeme jako výhradní zastoupení také autorizovaný servis:

odborné poradenství a pomoc pro řešení konkrétních potřeb a problémů
instalace systému, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy
záruční a pozáruční servis
pravidelné servisní prohlídky a kontrolní kalibrace (spektrální testy) spektrofotometrů, ke kterým vystavujeme certifikáty, potvrzující správnost měření daného spektrofotometru
vedení skladu náhradních dílů

Informace k servisní prohlídce a kontrolní kalibraci

S pojmy „kvalita“ a „zajištění kvality“ se setkává každý, kdo něco vyrábí. K trvalému zajištění kvality a jejímu případnému zlepšování jsou nutné zkušební prostředky. Při kontrole barvy jsou tyto zkušební prostředky spojeny v přístroji pro měření barevnosti (spektrofotometru) a příslušném softwaru. K jejich správné práci musí být pravidelně přezkušovány, aby se včas zjistily a eliminovaly případné nedostatky vedoucí k případným reklamacím kvality.

 V rámci pravidelné servisní prohlídky a kontrolní kalibrace se vedle spektrálního testu provádí veškeré další diagnostické kontroly – test opakovatelnosti měření, výkonnost výbojky, kontrola mechanických částí přístroje, kontrola stavu kalibračního setu (černý tubus, bílá a zelená kalibrační kachle), seřízení přístroje a je-li třeba, případná oprava včetně výměny náhradního dílu přímo u zákazníka.

Informace ke spektrálnímu testu

Co je spektrální test

Spektrální test slouží k přezkoušení spektrofotometru, kterým se zjistí, že jím měřené hodnoty jsou správné. Test se provádí periodicky, zpravidla jedenkrát ročně. Jde přitom v první řadě o určení absolutní přesnosti přezkušovaného přístroje zákazníka s master přístrojem, který je ve výrobním závodě Datacolor. Tam jsou měřeny za daným klimatických podmínek speciální keramické kachle (sada 12 kusů), které jsou vyrobeny specielně k tomuto účelu. Keramický materiál je použit proto, že jako jediný nejlépe splňuje vysoké požadavky na stabilitu barvy a mechanické nároky.

Provádění spektrálního testu

12 zmíněných barevných keramických kachlí je změřeno na kontrolovaném spektrofotometru za přesně dokumentovaných podmínek. Barevné materiály podléhají vždy určité termochromii (změně barevného odstínu při změně teploty). Pro použité keramické kachle jsou tyto změny známy. Proto se při spektrálním testu měří a zaznamenává teplota a vlhkost vzduchu a naměřené hodnoty jsou následně příslušně korigovány. Toto je nutné tehdy, když mezi měřením na masteru a kontrolovaném přístroji došlo k teplotním rozdílům. V zásadě jsou zjišťovány hodnoty odchylek (CIELab vztažené na denní světlo D65) k měřením na master přístroji. Příslušné vyhodnocení obdrží zákazník později jako certifikát. Tento certifikát slouží současně jako doklad pro eventuální programy zajištění kvality, jako např. ISO9001 a jiné. Odchylky nesmí přitom překročit mezní hodnoty, dané příslušným typem přístroje.

“Naše firemní filozofie: Naše jednání určují naši zákazníci, protože jen jejich spokojenost a jejich úspěch s produkty, které jsme jim dodali, zajišťují úspěch náš a námi reprezentovaných firem.”